Sponsors 
 
 
 
Volledige lijst: NeVoBo
 
   
 
 
   
 
Contact

Wij zijn blij je te mogen verwelkomen als nieuw lid binnen onze vereniging.

Voor de goede orde attenderen wij je graag op een aantal zaken, te weten:

  • De verenigingscontributie wordt vastgesteld tijdens de jaarlijks Algemene Ledenvergadering;
  • Indien je gedurende het seizoen lid wordt zal de verenigingscontributie naar rato in rekening worden gebracht;
  • Gewenste sportkleding (knielappen, zaalschoenen (zonder zwarte zool), t-shirt, sportbroekje);
  • Het verenigingsjaar loopt van loopt van 1 september tot 31 augustus;
  • Deelnamekosten van toernooien zijn voor eigen rekening;
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (vóór 1 mei) bij de ledenadministratie; bij te late opzegging geldt dat de verschuldigde kosten worden doorberekend aan de speler.

In onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement kun je alles precies nalezen. Desgewenst kun je deze opvragen bij het secretariaat

Wij wensen je heel veel volleybalplezier!

Inschrijven / aanmelden?
Download hier het inschrijvingsformulier!

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kun je mailen aan de ledenadministratie (penningmeester@unitas-mijdrecht.nl of afgeven aan de trainer op de speelavond.